Udmeldelse, aflysning og deltagerfravær

Udmeldelse skal meddeles skolens kontor med en måneds varsel og træde i kraft til:

  • 1. november, hvor 1. rate skal være betalt 1. oktober,
  • 1. februar, hvor 2. rate skal være betalt 1. januar.

Aflysning af undervisningen ud over 2 gange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Deltagerfravær meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.