Udmeldelse, aflysning og deltagerfravær

Udmeldelse 

Som udgangspunkt binder du dig for en sæson.
Du kan dog udmelde dig

  • Senest den 15. oktober og du skal betale 1. rate (sidste undervisning 31/10).
  • Senest den 15. januar og du skal betale 2. rate (sidste undervisning 31/1).
  • Udmelder du dig efter den 15. januar skal du betale 3. rate.

Aflysning af undervisningen ud over 2 gange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Deltagerfravær meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.