Foreningen "Musikaftenskolen Lillebælt"

En aftenskole skal være etableret af en folkeoplysende forening for at få kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Musikaftenskolen Lillebælt er etableret af foreningen ”Musikaftenskolen Lillebælt”.

Foreningens formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Foreningen satser primært på musisk kreative aktiviteter og arrangementer.

Foreningen har en bestyrelse på 7; 5 vælges af foreningens medlemmer, 1 vælges af aftenskolens deltagere og 1 af underviserne.

Bestyrelsen ansætter aftenskolens ledere og er bl.a. med til at bestemme, hvad aftenskolen skal satse på.Medlemskab af foreningen
Vil du være med til at udvikle Musikaftenskolen Lillebælt, kan du melde dig ind i foreningen.
Du skal være over 18 år, og det koster ikke noget.

Man kan deltage i Musikaftenskolen Lillebælts undervisning og aktiviteter uden at være medlem af foreningen og uanset bopælskommune.

Du er velkommen til at kontakte skolens ledere eller bestyrelsesformand for at høre nærmere.

Du kan melde dig ind i foreningen ved at sende en mail til mail@muskole.dk hvis du oplyser navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer og mailadresse.