Priser og vilkår

Kor og Orkestre

Sæsonen planlægger kor og orkester selv.

Deltagerbetalingen og priser står de enkelte kor og orkester selv for.

 

Instrumenter og sang

Sæsonen er på 34 undervisningsgange, se ferieplan.

Evt. kortere sæson eller undervisning hver 14. dag kan aftales med den enkelte lærer.
 

Deltagerprisen er baseret på undervisning hver uge.
Undervises der hver 14. dag er prisen det halve.

Betalingen betales i 3 rater,  1. oktober,  1. januar og 1. april.

Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr.


Priser i sæsonen 2022-2023 for SOLO-, HOLD- og HANDICAP

SOLO undervisning
Betaling i tre rater

Undervisningstid

Ratepris

Sæsonpris

20 min

1.172 kr.

3.516 kr.

25 min

1.449 kr.

4.347 kr.

30 min

1.739 kr.

5.217 kr.

45 min

2.597 kr.

7.791 kr.

HOLD undervisning
Betaling i tre rater, prisniveauet svarer til soloundervisningsprisen.

Pris pr deltager for 45 min med 2 deltagere, eller 90 min med 4 deltagere.

Ratepris

Sæsonpris

1.299 kr.

3.897 kr.

Pris pr deltager for 45 min med 3 deltagere, eller 60 min med 4 deltagere.

Ratepris

sæson

870 kr.

2.610 kr.

HANDICAP undervisning
Undervisningen er for personer med en fysisk-, psykisk- eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker, at undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde.
Betaling i tre rater.

Undervisningstid

Ratepris

Sæsonpris

20 min

1.005 kr.

3.015 kr.

30 min

1.500 kr.

4.500 kr.

45 min

2.250 kr.

6.750 kr.